• Gratis verzending vanaf €100
  • Binnen enkele werkdagen geleverd
  • Gratis retourneren
  • Alle prijzen zijn inclusief BTW

Retourneren

Herroepingsformulier downloaden

https://simako-bdm.shipping-portal.com/rp/

U heeft het recht om binnen een termijn van 14 dagen zonder opgave van redenen de artikelen retour te melden.

De retourtermijn verstrijkt 14 dagen na de dag waarop u of een door u aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het artikel in bezit krijgt. Om het retourrecht uit te oefenen, moet u ons op de hoogte stellen binnen 14 dagen de overeenkomst te herroepen. En vervolgens binnen 14 dagen na die melding retourneren. U kunt hiervoor gebruikmaken van het bovenstaande (en meegeleverde) retourformulier.

U kunt ook gebruikmaken van het Europees modelformulier voor herroeping om aan ons kenbaar te maken dat u van de aankoop afziet. Gebruik van dit formulier is echter niet verplicht.

Om de retourtermijn na te leven volstaat het om uw mededeling betreffende uw uitoefening van het herroepingsrecht te verzenden voordat de retourtermijn is verstreken.

Uitgesloten van het herroepingsrecht zijn dvd's waarvan de verzegeling na levering is verbroken.

Als u de overeenkomst herroept, ontvangt u alle betalingen die u tot op dat moment heeft gedaan, inclusief eventuele leveringskosten van de heenzending, niet later dan 14 dagen nadat wij op de hoogte zijn gesteld
van uw beslissing de overeenkomst te herroepen, van ons terug. De kosten van de heenzending krijgt u alleen vergoed indien u de gehele bestelling retourneert.

Via deze link kunt u een retourlabel maken https://simako-bdm.shipping-portal.com/rp/  Deze kunt u dan uitprinten en op de doosplakken. Deze zal dan bij een Post lokatie moeten worden aangeboden.Indien u via een andere vervoerder wenst te
retourneren, komen de directe kosten voor het terugsturen voor uw eigen rekening.

Wij betalen u terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee u de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij u uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd; in ieder geval zullen u voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht. Wij mogen wachten met terugbetaling tot wij de goederen hebben teruggekregen, of u heeft aangetoond dat u de goederen heeft teruggezonden, al naar gelang welk tijdstip eerst valt. Binnen 14 dagen na ontvangst kunt u van de overeenkomst
afzien en vervolgens binnen 14 dagen na die melding retourneren. De directe kosten van het terugzenden van de goederen komen voor onze rekening, mits u gebruikmaakt van het gratis retourlabel en retourneert via DHL.U bent alleen aansprakelijk voor de waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen, dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van de goederen vast te stellen.

Retouradres:
Simako-BDM Elst
Industrieweg 28
6662PA Elst

Contact informatie

Simako-BDM Elst BV
Industrieweg 28
6662 PA Elst

Tel Elst: +31 (0) 481 37 34 00
Tel Apeldoorn: +31 (0) 55 36 68 591
webshop@simako-bdm.nl